PRIVACY POLICY

Sportline Rumbeke, Sportline Brugge en sportline.be, allen handelszaken van Sportline NV.

Deze Privacy Policy heeft betrekking tot alle online diensten die u door Sportline NV, Koestraat 181, 8800 Rumbeke (kunnen) verstrekt worden, inclusief de website www.sportline.be, zijn online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en IRC-kanalen. 

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Sportline NV zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (min 18) behoren. Minderjarigen mogen tevens niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums en/of IRC-kanalen. Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt Sportline NV informatie. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld, vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te worden. Je kan elk moment hier jouw mailing-gegevens wijzigen (persoonlijke gegevens, favoriete sporten, winkelvoorkeur, sportclub,...). 

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.


Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?

In de onderstaande ziet u welke gegevens wij van u verzamelen:

 • Accountgegevens: geslacht, naam, voornaam, aanspreking, tussenvoegsel, bedrijf, email adres, telefoonnummer, gsm-nummer, straat, huisnummer, busnummer, gemeente, land, postcode en geboortedatum
 • Aankoophistoriek
 • Voorkeuren: Winkelvoorkeur, favoriete sport 


Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

In de onderstaande noemen wij de redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken:

 • Om uw gekochte goederen te kunnen leveren.
 • Om u gericht, volgens gewenste sportvoorkeur, op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes en acties via mailings.


  Bewaren en verwijderen van gegevens

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u te voorzien van de Sportline Service en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van uw persoonlijke gegevens zo lang u klant bent bij Sportline. Wij bewaren bijvoorbeeld uw sportvoorkeuren en accountgegevens.

  Op uw verzoek verwijderen wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Als er een onopgeloste kwestie is betreffende uw account, zoals een openstaand tegoed op uw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost;
  • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,
  • Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

  Anonimiseren van gegevens

  Op uw verzoek anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeercd. Het anonimiseren van persoonlijke gegevens zorgt ervoor dat organisaties hun gegevensbeschermingsverplichten nakomen, maar tegelijk aan de hand van geanonimiseerde persoonsgegevens statistieken kunnen opstellen en beschikbaar kunnen maken aan het publiek. 

  Recht op verwijdering van persoonlijke gegevens

  U heeft het recht om ons te vragen alle persoonlijke gegevens te verwijderen . 


  Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

  Wij beschermen uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen.

  Uw wachtwoord beveiligt uw gebruikersaccount. Daarom raden we u aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken en de toegang tot uw computer en browser te beperken.

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Op verzoek mag iedereen vragen zijn gegevens op te vragen op een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en over te dragen aan een nieuwe leverancier, ofwel door ze aan hem te overhandigen op een drager ofwel door ze rechtstreeks aan de nieuwe leverancier te bezorgen.


  Recht om zich te verzetten tegen profilering

  Iedereen wiens gegevens worden verwerkt in onze database kan “vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen” bezwaar maken tegen verwerking op grond van “gerechtvaardigde belangen”, “met inbegrip van profilering”. 

  Toestemming voor transfer van gegevens

  Er kan sprake zijn van eventuele doorgifte van gegevens aan derden. De termijn waarbij de betrokken wordt ingelicht bij een doorgifte aan derden is 30 dagen. Hierbij bestaat dan ook de mogelijkheid om je hiertegen te verzetten.


  Recht op inzage 

  Iedereen heeft het recht op een gratis inzage in zijn persoonsgegevens en dit wordt afgeleverd binnen de 30 dagen volgend op uw verzoek. 

  Heb je hierover vragen, contacteer ons dan via info@sportline.be